icon-sitemap

Neverauskas Bronius

[gimė 1947 03 28 Varpučių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – inžinierius ekonomistas. 1970 m. baigęs KPI Inžinerinės ekonomikos fakultetą dėstė šiame institute (nuo 1990 KTU), 1992 – 1999 Vadybos fakulteto, 1999 – 2006 Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas; profesorius (2005). Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: projektų valdymas, įmonių vadyba. Svarb. veikalai: „Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas“ (su kt., 2000), „Vadyba: specialistų rengimo kiekybinis ir kokybinis aspektas“ (su B. Martinkumi ir A. Sakalu, 2002). Mokomosios knygos aukštosioms mokykloms: „Vadybos pagrindai“ (su J. Rasteniu, 1994, 2001), „Projektų planavimas“, „Projektų valdymas“ (abi su V. Stankevičiumi ir A. Venckumi, 2007), „Tarptautinių projektų valdymo ypatybės“ (su E. Meiliene ir D. Dumčiuviene, 2007), metodinė priemonė „Inovacijų vadyba“ (su V. Stankevičiumi ir A. Venckumi, 2008).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Bronius Neverauskas. Prieiga internete http://emeritus.ktu.lt/content/neverauskas-bronius

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba