icon-sitemap

Palubinskas Juozas

[gimė 1910 03 19 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 2004 07 24 Baltimorėje (JAV)] – aktorius, režisierius. 1931 m. baigė g-ją Kaune. Buvo pradėjęs studijuoti Kauno meno mokykloje, bet vėliau perėjo į rež. A. Olekos - Žilinsko vadovaujamą dramos studiją ir ją baigė 1933 m. Nuo 1932 m. vaidino Jaunųjų teatre, nuo 1934 m. - Valstybės teatre, 1936 - 1939 - Klaipėdos teatre. 1939 m. grįžo į Kauną, 1940 - 1944 dirbo Vilniaus valst. dramos teatre. Rež. J. Juknevičiaus mokyklos aktorius, sukūrė > 100 vaidmenų, daugiausia liet. dramaturgų pjesėse. Charakterinių vaidmenų yra sukūręs ir užsienio klasikų spektakliuose. Pasitraukęs į Vokietiją, 1945 - 1949 buvo Augsburgo liet. dramos teatro meno vadovas, režisierius ir aktorius. Pastatė K. Inčiūros „Vincas Kudirka“, L. Fuldos „Mokyklos draugai“, „Pirmasis skambutis“. Su spektakliais aplankė beveik visas lietuvių stovyklas anglų ir amer. zonose. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Baltimorėje, MD. Buvo nuolatinis įvairių renginių organizatorius, skaitovas ir pranešėjas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Gustaitis A. Aktorius Juozas Palubinskas atsiminimuose. Prieiga internete http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=85%3A8002&id=435%3Ami&option=com_content&Itemid=103
3.    Juozas Palubinskas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Palubinskas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba