icon-sitemap

Sabonienė Elena

[gimė 1940 09 14 Griebčių k., Vilkaviškio aps.] - inžinierė technologė. 1963 m. baigė Vilniaus universitetą, iki 1966 m. dirbo Vilniaus „Neries“ fabriko chem. labaratorijoje. Nuo 1969 m. Chemijos ir chem. technologijos instituto mokslinė bendradarbė. Paskelbė mokslinių straipsnių apie jonų koncentracinius kitimus difuziniame sluoksnyje, elektrolitiškai išskiriant varį iš rūgščių sulfatinių elektrolitų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Elena Sabonienė. Prieiga internete http://lietuvai.lt/wiki/Elena_Sabonien%C4%97
3.    Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas. Prieiga internete http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=S&sritis=F

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba