icon-sitemap

Šalčiūnas Vincas

[gimė 1917 03 13 Ostankine I, Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - elektronikos technikas, kultūros darbuotojas. 1930 - 1936 mokėsi Kybartų g-joje. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje savanoriu. 1940 - 1943 Kauno ir Jurbarko g-jų sekretorius.1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 - 1948 Weilheimo ir Schwӓbisch Gmündo pabėgėlių stovyklų direktorius, IRO tarnautojas. Baigė Schwӓbisch Gmündo aukštesniosios technikos mokyklos radijo klasę. 1949 m. persikėlė į JAV; lankė elektronikos kursus. 1950 - 1956 „General Electric Supply“ bendrovės radijo ir televizijos technikas, 1956 - 1980 - „General Electric“ bendrovėje elektronikos ir planavimo specialistas (abi b-vės Filadelfijoje, PA). Dirbdamas 1964 - 1975 studijavo Riderio koledže, NJ; gavo verslo administravimo diplomą. Nuo 1950 m. aktyviai dalyvavo JAV LB veikloje; 1962 - 1964 Pietinės New Jersey apylinkės vicepirmininkas, 1986 - 2000 Palm Beacho, FL, valdybos narys, vicepirmininkas, pirmininkas, nuo 1985 m. „Floridos paatlančio lietuvių biuletenio“ redaktorius.

Bendrovės „Lietuvių namai“ Filadelfijoje atkūrėjas ir valdybos pirmininkas (1975 - 1981), iždininkas (1981 - 1982). Dainavo choruose: 1951 - 1982 „Viltyje“, nuo 1984 m. „Dainoje“ (buvo šių chorų valdybos pirmininkas). Dalyvavo visose JAV ir Kanados liet. dainų šventėse, dainų šventėse Lietuvoje (1994, 1998). Parašė kelionių kn. „Šalis, kurioje gyvenam“ (1991), „Dėdės Samo žemė“ (1993). Sudarė liet. poezijos rinkinį „Žodžiai nuo Nemuno“ (1985), Lietuvos istorijos ir kultūros nuotraukų albumą (1999 - 2000). Bendradarbiavo liet. spaudoje. Pelnė JAV LB apdovanojimų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba