icon-sitemap

Šeštakauskienė - Šteimonaitė Janina

[gimė 1904 04 04 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - dainininkė (mecosopranas). Dainuoti mokėsi Kaune pas Ogden, 1932 - 1939 N. Karnavičienės studijoje. Dainavo koncertuose ir radiofone. Vokietijoje koncertavo kaip solistė su J. Kačinsko vadovaujamu ansambliu. 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje, IL. Dainavo įvairiuose renginiuose. Įdainavo plokštelių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba