icon-sitemap

Tauras (Tupčiauskas) Vytautas

[gimė 1906 10 14 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1996 09 07 Oak Lawne, IL] - gydytojas, visuomenės veikėjas. Baigęs Vilkaviškio g-ją studijavo Lietuvos universitete Kaune, kurį baigė 1932 m. Priklausė korp. „Fraternitas Lithuanica“. 1932 - 1933 dirbo Kauno ligoninės Chirurgijos skyriuje, vėliau tobulinosi Romos aeronautikos institute ir Paryžiaus aviacijos med. centre. Grįžęs į Lietuvą, dirbo karo aviacijoje, įkūrė Aeromedicinos laboratoriją. 1944 m. pasitraukęs į Vokietiją dirbo Wittlicho aps. ligoninėje ir pranc.. belaisvių stovykloje. 1946 - 1947 tobulinosi Bonnos universiteto Moterų ligų klinikoje ir apgynė med. daktaro disertaciją. 1949 m. atvykęs į JAV stažavo, 1953 m. išlaikė egzaminus ir įgijo teisę verstis privačia gydytojo praktika. Dirbo Sidabrinio kryžiaus ligoninėje Joliete, IL, vėliau privačiai. Buvo korp. „Fraternitas Lithuanica“ Čikagos skyriaus pirmininkas, ALGS ir PLGS sekretorius iždininkas (1957 - 1961) bei pirmininkas. Bendradarbiavo „Medicinoje“ ir kt. leidiniuose.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. ; 29 cm. - ISBN 9955-415-11-8 (įr.). T. 8.
3.    Gražina Stanionytė-Zujienė. Dr. Vladas Ingelevičius ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus veikla vokiečių okupacijos metais. Prieiga internete http://genocid.lt/Leidyba/11/grazina.htm
4.    Tupčiauskas (Tauras) Vytautas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?1118

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba