icon-sitemap

Vabalas Aleksandras

[gimė 1910 12 18 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, visuomenės veikėjas. Pradžios ir aukštesniąją komercinę mokyklą lankė Kybartuose, ekonomiką studijavo VDU Kaune 1931 - 1936 ir studijas gilino 1944 - 1947 Innsbrucke, Australijoje, kur parašė disertaciją „Der Fremdenverkehr u. Seine wirtschaftliche Bedeutung für Litauen“ (1946, gavo dr. laipsnį). 1933 m. suorganizavo Kybartuose Dr. J. Basanavičiaus vardo liaudies universitetą ir prie jo suaugusiems kursus 4 klasių cenzui įsigyti. Studijuodamas VDU priklausė korp. „Fraternitas Baltiensis“ (1934 - 1935 buvo pirmininkas). Priklausė Ekonominių studijų draugijai, Lietuvos žurnalistų sąjungai, Tautininkų žurnalistų apylinkei ir kt. Turizmo draugijos centro valdybos reikalų vedėjas 1936 - 1940. Bendradarbiavo Valstybės radiofone Kaune, kur skaitė savaitines ekonomines apžvalgas ir paskaitas iš turizmo srities.

Rašė „Fiziškame Auklėjime“, „Kūno kultūroje“ ir „Sveikatoje“ ir kt. Vėliau ekonominiais ir turizmo klausimais bendradarbiavo „Tautos ūkyje“, „Savivaldybėje“, „Lietuvos Aide“, „Dienoje“ ir kt. Iš turizmo srities parašė visą eilę brošiūrų: „Pažinkime Lietuvą“, „Vilnius“ ir kt. Drauge su P. Barkausku sudarė knygą „Vadovas po Lietuvą“ (1938). Nuo 1948 m. gyvena Venesueloje, vertėsi prekyba ir dalyvavo lietuvių bendruomeniniame gyvenime, kelerius metus buvo Venesuelos lietuvių bendruomenės centro valdybos kontrolės komisijos ir garbės teismo pirmininkas, vietos lietuvių spaudos bendradarbis.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.32: Tübingenas – Valeika. - 1965. - 544 p.
3.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 539 psl.
4.    Aleksandras Vabalas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_Vabalas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba