icon-sitemap

Vabalas Jonas

[gimė 1908 10 28 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1978 05 13] - Lietuvos kariuomenės karininkas, sportininkas. Mokėsi Kybartų pradžios mokykloje. 1926 m. baigė Kybartų aukštesniosios komercinės mokyklos 6 klases ir įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1930 m. leitenanto laipsniu. 1935 m. gavęs krašto apsaugos ministerijos stipendiją studijavo Briuselyje, Belgijoje, karinius fizinio lavinimo mokslus, kuriuos baigė 1937 m. Grįžęs dėstė Karo mokykloje ir buvo paskirtas į vyriausią kariuomenės štabą kariuomenės fizinio lavinimo instruktoriumi. Nuo pat jaunystės buvo aktyvus sportininkas. Praktikavo lengvąją atletiką. Daugelį kartų už laimėjimus apdovanotas madaliais. Atstovavo Lietuvai tarptautinėse sporto varžybose. 1937 m. Belgijoje laimėjo pirmąją vietą tarptautinėse fechtavimo rungtynėse. Kariuomenės sporto švenčių organizatorius ir aktyvus jų dalyvis. Pasaulio lietuvių sportininkų olimpiados Kaune 1938 m. komendantas.

Kauno radiofone kurį laiką vedė ritmines mankštas. Bendradarbiavo „Karyje“, „Karde“, „Fiziškame Auklėjime“, „Lietuviškojoje Enciklopedijoje“. Išsp. „Fizinį auklėjimą“ (1940). 1941 06 14 iš Pabradės poligono išvežtas į Sibirą. 1965 m. grįžo į Lietuvą. Gyveno Vilniuje, dirbo treneriu, buvo Lietuvos lengvosios atletikos federacijos teisėjų kolegijos pirmininkas. Mirė 1978 m., palaidotas Saltoniškių kapinėse Vilniuje. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
3.    Lietuvos sporto enciklopedija. [T.] 2: L–Ž / Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. - 2013. - 1072 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba