icon-sitemap

Vachauzas Osvaldas Voldemaras

[gimė 1899 09 02 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. 1914 m. baigė Kybartų pradžios mokyklą, 1917 m. - Kostromos 2 vyrų g-jos 4 klases. 1917 10 01 - 1919 09 01 tarnavo paštininku geležinkelio stotyje Petrograde. Grįžęs į Lietuvą 1919 10 01 įstojo laisvai samdomu tarnautoju į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Eglaitės lauko sandėlio raštininku. 1920 03 01 paskirtas vyr. raštininku. 1921 12 15 išlaikė egzaminus karo valdininko laipsniui įgyti, 1922 01 31 suteiktas karo valdininko laipsnis. 1926 09 13 mokėsi Aukštuosiuose karininkų kursuose karo valdininkams. 1927 05 14 suteiktas administracijos leitenanto laipsnis. 1928 06 02 baigė autokuopos iždininko, viršininko padėjėjo, buhalterio pareigas. Mokėsi Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno g-joje suaugusiems. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
3.    Ažubalis A., Builienė D., Kazlauskaitė-Markelienė R. Valstybinė kalba Lietuvos kariuomenėje (1918-1940). Vilnius. 2010. Prieiga internete www.lka.lt/download/7576/valstybine_kalba_portalui_1.pdf
4.    Ažubalis A. Lietuvos kariuomenės savanorio likimas nežinomas. 2014. Prieiga internete http://www.santaka.info/index.php?sidx=31507

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba