icon-sitemap

Vagneris Otto

[gimė 1892 02 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Nuo 1915 m. studijavo Rygos politechnikos instituto Chemijos skyriuje Latvijoje. 1916 08 02 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 12 08 baigė Maskvos 3 praporščikų mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 03 10 baigė Oranienbaumo karininkų mokyklos kulkosvaidininkų kursus. Nuo 1917 10 11 dalyvavo I pasaul. karo kovose Rygos fronte. 1918 01 11 paskirtas artilerijos kursų viršininko žinion prie XII armijos, pakeltas praporščiku. Grįžus į Lietuvą 1920 10 27 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėst. pulko 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku. 1920 10 29 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1920 11 19 suteiktas leitenanto laipsnis. 1922 01 06 pakeltas į artilerijos vyr. leitenantus. 1923 m. įstojo į LU Matematikos - gamtos fakulteto Biologijos skyrių. 1936 m. atnaujino studijas VDU Matematikos - gamtos fakulteto Biologijos skyriuje, 1938 m. perėjo į Chemijos skyrių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba