icon-sitemap

Valeška Adolfas

[gimė 1905 03 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1994 05 13 Kaune] - dailininkas. 1920 m. Voroneže (Rusija) baigė komercijos, 1928 m. Kauno meno mokyklą (tapyba). Rinko (nuo 1923) tautodailės kūrinius Čiurlionio galerijai. 1930 m. Kaune įsteigė privačią bažn. meno studiją. 1930 - 1933 buvo Nepriklausomųjų dailininkų draugijos pirmininkas. 1934 - 1940 Bažn. meno muziejaus Kaune, 1939 - 1944 Vilniaus dailės muziejaus organizatorius ir direktorius. 1942 - 1944 dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Nutapė portretų (J. Grušo, 1930; J. Keliuočio, apie 1933), natiurmortų, figūrinių kompozicijų („Vaisių rinkimas“ apie 1934; „Sena moteris su ryšuliu“, 1940), peizažų (Pažaislio vienuolynas“, 1930; „Vilniaus aikštė pro muziejaus langą“, 1944), dekoravo Saločių bažnyčią, apipavidalino Lietuvos paviljonus Vatikano (1935, apdovanotas diplomu) ir Berlyno (1937, apdovanotas medaliu) tarpt. parodose. Nuo 1930 m. dalyvavo dailės parodose, 1934 m. Kaune surengė individualią parodą.

Spaudoje paskelbė straipsnių apie liet. dailę. 1935 m. parengė leidinį „Bažnytinio meno muziejus“. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 - 1948 dėstė taikomosios dailės mokyklose Freiburge, buvo tapybos studijos vedėjas. 1948 m. Münchene įkūrė (su kt.) Lietuvių dailės institutą, buvo jo pirmininkas (Vokietijoje, vėliau JAV iki 1983). Nuo 1949 m. gyveno JAV. 1951 m. Čikagoje, IL, įsteigė dekoratyvinės dailės studiją. 1954 - 1956 Čikagos dailės institute dėstė vitražą. Vitražais, mozaikomis dekoravo bažnyčias Čikagoje, Downers Grove, IL, Canutillo, TX ir kituose JAV miestuose. Sukūrė teatro dekoracijų, molbertinės tapybos kūrinių - portretų (Vitražo technika - popiežiaus Jono Pauliaus II; B. Jameikienės), peizažų („Pavasaris pajūryje“, „Pro dirbtuvės langą“), istorinės, religinės tematikos figūrinių („Mindaugo krikštas“, apie 1962; „Lietuvaitė“, Nuėmimas nuo kryžiaus“, „Bėgimas į Egiptą“) ir abstrakčių kompozicijų, skulptūrų.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Adolfas Valeška. Prieiga internete http://old.ldm.lt/Parodos/Muziejusirpadaliniai/Valeska.htm
3.    Adolfas Valeška. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Adolfas_Vale%C5%A1ka
4.    Adolfas Valeška. Prieiga internete https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfas_Vale%C5%A1ka
5.    Adolfas Valeška. Prieiga internete http://www.menorinka.lt/page/author/421/0
6.    http://www.daile.lt/artist/valeska-adolfas-61456949/ http://www.daile.lt/artist/valeska-adolfas-61456949/
7.    Dailininkas Adolfas Valeška. Gyvenimas, kūryba, idėjos. Prieiga internete http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=88%3A8005&id=493%3Apa&option=com_content&Itemid=101
8.    „Juškus Gallery“ patalpose – Adolfo Valeškos kūrybos paroda. 2012. Prieiga internete http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-09-07-juskus-gallery-patalpose-adolfo-valeskos-kurybos-paroda/87651

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba