icon-sitemap

Veleckis Evaldas

[gimė 1926 08 01 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 2015 11 25 Čikagoje] - chemikas. Atvykęs į JAV, 1953 m. Ilinojaus universitete Urbanoje, IL, gavo chemijos bakalauro, 1957 m. Ilinojaus technologijos universitete Čikagoje, IL, magistro, vėliau ten pat daktaro laipsnius. 1959 - 1990 dirbo chemiku Argonno nac. laboratorijoje Argonne, IL. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: matalų fazių termodinamika, skysto natrio ir ličio technolotgija reaktoriuose, metalų hidridai, vandenilio akumuliavimas metaluose, radioaktyvių liekanų šalinimas. Spaudoje paskelbė apie 30 mokslinų straipsnių. Priklausė profesinėms organizacijoms: Amerikos chemikų draugijai, Mokslo tyrimo draugijai. JAV LB, „Santaros - Šviesos“ federacijos narys.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615, [1] p.
2.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. – Vilnius: Homo liber, 2017. – 207, [1] p.
3.    Evaldas Veleckis. 2015. Prieiga internete https://www.draugas.org/2015/page/3/?post_type=mirties
4.    Evaldas Veleckis. Prieiga internete http://www.legacy.com/obituaries/chicagotribune/obituary.aspx?pid=176665887
5.    Evaldas Veleckis. Prieiga internete http://www.memorialobituaries.com/memorials/memorials.cgi?action=Obit&memid=215473&clientid=petkus

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba