icon-sitemap

Vencius Jonas

[gimė 1909 03 08 Kybartų k. ir vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. I pasaul. karo metais su tėvais išvyko ir iki 1921 05 01 gyveno Jancevo mstl., Rusijoje. Grįžęs į Lietuvą 1929 06 22 baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą, dirbo Virbalio geležinkelio stoties prekių perdavimo agentu. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Gyveno Kybartuose. Nuo 1933 04 12 LŠS narys, būrio vadas, sąjungos „Jaunoji Lietuva“ skyriaus vadas. 1937 11 23 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Geležinkelių komendantūroje. 1940 12 30 paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 617 haubicų artilerijos pulko žvalgybos viršininku. 1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos atsk. artilerijos grupėje. Nuo1940 09 studijavo VU Ekonomijos fakulteto Finansų ir kredito skyriuje. Apdovanotas Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1939).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba