icon-sitemap

Vilkaitis Vincas

[gimė 1892 01 16 Kybartuose, Vilkaviškio aps. - 1943 01 19 Trofimovske (Jakutija)] - botanikas. 1912 - 1914 studijavo Peterburgo universitete. 1917 - 1921 - Marijampolės g-jos mokytojas. 1925 m. baigė Berlyno universitetą. 1925 - 1941 - Žemės ūkio akademijos Botanikos katedros vedėjas, 1934 - 1940 - rektorius; profesorius (1927). 1927 m. Žemės ūkio akademijoje (prie Dotnuvos) įsteigė Augalų apsaugos stotį ir iki 1939 m. jai vadovavo. 1941 m. buvo represuotas ir ištremtas. Paskelbė darbų apie javų kūles ir rūdis, runkelių, linų, vaismedžių ir uogakrūmių ligas; šie darbai sudarė pagrindą vėlesniems tų augalų ligų tyrinėjimams Lietuvoje. 1935 m. suorganizavo Žemės ūkio akademijos mokslininkų personalo kolektyvą Kamanų (Akmenės r.), vėliau - Šepetos (Kupiškio r.) pelkėms tirti. Paskelbė darbų iš žemės ūkio fitopatologijos, parazitinės mikologijos, apie botanikos dėstymą vid. mokyklose, išvertė ir parašė vadovėlių vid. mokykloms.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Profesorius Vincas Vilkaitis : atsiminimai / [sudarytojas  Algirdas Motuzas]. - Vilnius : Mokslas, 1991. - 125, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr
3.    Paminėtos prof. Vinco Vilkaičio mirties tremtyje 70-osios metinės. Prieiga internete http://www.lzi.lt/naujienos/apie_vilkaicio_minejim201301.htm
4.    Rektorių atminimo alėja. Prieiga internete http://www.vanderkrogt.net/statues/object.php?webpage=ST&record=lt094
5.    Vaitiekūnienė D. Tarpukario name - įgyvendinta prosenelių svajonė. 2014. Prieiga internete http://www.moteris.lt/manonamai/tarpukario-name-igyvendinta-proseneliu-svajone.d?id=66622206
6.    Vincas Vilkaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vincas_Vilkaitis
7.    Vincas Vilkaitis. Prieiga internete http://www.gamtostyrimai.lt/lt/publications/lietuvos-botanikai-xviiixxi-a/lietuvos-botanikai-xviiixxi-a_1/v/vilkaitis-vincas
8.    Vincas Vilkaitis. Prieiga internete http://asu.lt/universitetas-2/rektoriai/prof-vincas-vilkaitis/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba