icon-sitemap

Visockas Algirdas

[gimė 1937 06 26 Kybartuose, Vilkaviškio aps.] – inžinierius. 1944 m. tėvai persikėlė į Alytų. 1955 m. baigė Alytaus I (berniukų) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakulteto Kelių skyrių. 1960 m. baigęs institutą pradėjo dirbti Alytaus KSER – 22 darbų vykdytoju. 1963 – 1964 vadovavo tilto per Merkio upę I-ojoje Varėnoje statybos darbams. Nuo 1965 m dirbo inžinieriumi Techniniame skyriuje. 1966 m. Alytuje įkurta KSV-8. Buvo pradėta statyti ir valdybos pagrindinė bazė į kurią įsikėlė 1974 m. KSV-8  dirbo Techninio, Techninio ir gamybinio, Gamybinio ir planavimo skyrių viršininku, Gamybinio ir komplektavimo skyriaus viršininko pavaduotoju iki 1993 08 26. 1990 m. KSV-8 pavadinta Alytaus valstybine kelių tiesimo įmone, 1993 01 26 ji privatizuojama ir tampa UAB „Alksta“, kurioje dirbo Gamybinio bei techninio skyriaus viršininku.

Čia jam teko dirbti visus svarbiausius kelių tiesybos, tiltų, gamybinių bazių statybos bei priežiūros darbus, analizuoti įvairiausius projektus, diegti technines naujoves, naudoti naujas medžiagas ir kt. O darbų būta labai rimtų ir sudėtingų: trys dideli tiltai per Nemuną, per 40 mažesnių gelžbetoninių tiltų, šimtai suremontuotų kelių (tarp jų – svarbus Antakalnio –Jiezno – Merkinės kelias), Kaniūkų gamybinės bazės sukūrimas ir daug kitų darbų. Apdovanotas „Darbo veterano“ medaliu ir garbės raštais.

Šaltiniai:
1.    Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas / Asociacija "Lietuvos keliai". Kn. 2. - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai" [i.e. E. Palšaitis], 2011.- 441 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba