icon-sitemap

Vitkauskas Vladas

[gimė 1912 01 15 Kybartuose, Vilkaviškio aps., mirė 1953 Ilinojuje] - ekonomistas, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1924 - 1933 mokėsi ir baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. 1935 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu, paskirtas 6 pėst. pulko būrio vadu. 1938 10 13 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 5 kuopos vyr. karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 294 šaulių pulko šaulių būrio vadu. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš RA pasitraukė. 1941 07 lietuvių karių Vilniaus įgulos 2 apsaugos pulko būrio vadas. Nuo 1941 08 15 Vilniaus m. savivaldybės finansų skyriaus buhalteris, Maitinimo ir ūkio direkcijos revizorius, nuo 1942 07 10 pirmasis sekretorius, ekonomistas, nuo 1943 12 04 to paties skyriaus inspektorius ir revizorius. Nuo 1942 09 studijavo VU Ekonomijos fakultete. Nuo 1944 04 26 tarnavo VR 306 batalione Vilniuje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.
2.    Vladas Vitkauskas. Prieiga internete https://www.geni.com/people/Vladas-Vitkauskas/6000000002170960314

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba