icon-sitemap

Alinskaitė - Mickonienė Zita

[gimė 1939 11 05 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio aps.] - dailininkė tekstilininkė. 1969 m. baigė LDI. Nuo 1970 m dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė monumentalių gobelenų („Šventė“ 1979, Trakų istorijos muziejuje, reljefinė kompozicija „Giesmė Baltijai“ 1988, Lietuvos ambasadoje Maskvoje). Svarbesni gobelenai: „Jaunystė“ (1972), „Tėvynė“ (1973), „Vilniaus legenda. Mergelė“ (1974), „Pradalgėliai“ (1975), „Sutemos“ (1976), „Išeinantis kalnas“ (1980), „Jūros balsas“ (1982), „Gimtoji žemė - Sūduva“ (1987), „Rekvijam“ (1991), „Viltis“ (2000).

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas Juozas Tumelis…et. al.]. - Vilnius : mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001-. - t. : iliustr.. - Virš. antr. nenurodyta. - ISBN 5-420-01486-6 (įr.), T.1. : A-Ar.. - 2001. - 799,[1]p. : iliustr. + priedas (30 p.). - ISBN 5-420-01485-8 (įr.)
2.    Lietuvos dailininkų žodynas. T. 4: 1945-1990 / [Lietuvos kultūros tyrimų institutas]. - Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016. - 847, [1] p.
3.    Zita Alinskaitė-Mickonienė. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Zita_Alinskait%C4%97-Mickonien%C4%97
4.    Zita Alinskaitė-Mickonienė. Prieiga internete http://www.15min.lt/zyme/zita-alinskaite-mickoniene

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba