icon-sitemap

Angarietis Zigmas

(tikr. Zigmontas Antanas Aleksa)
[gimė 1882 06 13 Obelupių k., Vilkaviškio aps. - 1940 05 22 Maskvoje (Rusija)] - LKP įkūrėjas, revoliucionierius. 1902 -1904 mokėsi Varšuvos vet. in-te. 1904 m. suimtas ir pašalintas iš in-to. 1905 m. rev. įvykių Lietuvoje dalyvis. 1908 -1909 Marijampolėje redagavo laikr. „Darbininkų žodis“. 1909 -1915 kalintas. 1919 12 15 išrinktas į Vilniaus darbininkų atstovų tarybą ir jos prezidiumą. Nuo 1923 m. LKP CK Polit. biuro narys, dažnai jo sekretorius. Buvo kom. žrn. ir laikr. „Komunistas“, „Kibirkštis“, „Balsas“ ir kt. redaktorius. 1909 - 1938 atskirais leidiniais paskelbė 147 darbus.

Šaltiniai:
1.    Saldžiūnas K. Aleksa-Angarietis, Zigmas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius, 2001.
2.    Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 376 psl.
3.    Kriščiūnas E. Komunisto revoliucionieriaus Z.Angariečio asmenybės ir veiklos bruožai. 2005. Prieiga internete http://istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=2
4.    Lukšas A. Išdavęs šeimą ir Tėvynę. 2015. Prieiga internete http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/isdaves-seima-ir-tevyne/203212
5.    Zigmontas Antanas Aleksa. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Zigmontas_Antanas_Aleksa

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba