icon-sitemap

Dabrila Jeronimas Vytautas

[gimė 1913 09 27 Gudelių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - inžinierius, visuomenininkas. 1933 m. baigė Vilkaviškio g-ją. Du semestrus mokėsi VDU Technikos f-te. 1935 09 18 pašauktas į karinę tarnybą įstojo į Karo mokyklą. 1936 09 15 ją baigė ats. jaun. leitenanto laipsniu. 1941 m.Baigė VDU Statybos f-tą. Dirbo inžinieriumi Vilkaviškyje. Vokiečių okupacijos metu dalyvavo pasipriešinimo judėjime. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo VLIK‘o veikloje. 1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno Bostone. Už statybinių konstrukcijų projektus 1973m., 1978 m. ir 1985 m. pelnė Amerikos plieno konstrukcijų instituto apdovanojimus. Už Fizikos instituto pastato Hanoveryje projektą 1975 m. suteikta Gelžbetonio instituto premija. Dalyvavo JAV lietuvių veikloje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. ; 29 cm. - ISBN 9955-415-11-8 (įr.), T. 2 / [Vytautas Asevičius, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Palmira Karevičiūtė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Jeronimas Naprys, Giedrė Tallat-Kelpšaitė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė. - 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 14 p. : iliustr., portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba