icon-sitemap

Dabrila Jurgis

[gimė 1898 04 23 Znočkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps. - 1960 04 29 Vilniuje] - teisininkas, prozininkas, publicistas. Vidurinį mokslą ėjo Vilkaviškyje, Voroneže ir Marijampolėje, kur 1920 m. baigė realinę g-ją. 1925 m. baigė LU teisių f-to teisių skyrių, o iki 1927 m. išklausė dar ir ekonomijos skyrių. Nuo 1928 m. advokatas. Bendradarbiavo spaudoje nuo 1922 m., daugiausia savo paties 1933 - 1934 leistame „Žinove“. Yra parašęs nemaža brošiūrėlių, kurių dauguma skirtos pikantiškajai meilės temai. Vėliau ėmėsi ir dailiosios kūrybos „Lemties žaismas“(1936), „Aš ir tu“ (1938), „Nuodėmės“ (1938). Daug ką pasirašinėjo ne pavarde, o slapyvardžiais (Progreso meteoras, Jurgdala, Gyvoji kaukė).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001 (Vilnius : Vilspa). - 102 p.
2.    Jurgis Dabrila. Prieiga internete http://www.savivaldybes.lt/kronika/index.php?lang=lt&gr=pagalmetus&id=1266

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba