icon-sitemap

Daubėnas Juozas (Dubickas)

[gimė 1930 12 16 Šelvių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - aktorius, režisierius. 1949 persikėlė į JAV. 1955 m. Amerikos dramos meno akademijoje (American Academy of Dra-matic Arts) Niujorke, NY, baigė vaidybos mokslus. 1955 - 1960 vaidino Niujorko Broadway bei Niujorko ir Atlantos , GA, ir kt. vasaros teatruose. Atliko vaidmenų televizijos pastatymuose. 1960 - 1967 Amerikos dramos meno akademijos dėstytojas ir režisierius. 1964 - 1967 Haroldo Clurmano studijoje Niujorke mokėsi vaidybos ir režisiūros. 1972 m. Arizonos universitete įsigijo bakalauro, 1974 m. - magistro laipsnį; Utah universitete apgynė doktoratą (teatro ir dramos menas). Išvertė į anglų k. G. Kaiserio knygų: „Kӧnig Hahnrei“, „Hӧlle Weg Erde“, „Oktobertag“.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas/ grupės vadovė:Vilija Kneitienė; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t. : iliustr.. - (Pasaulio lietuviai). T.1 : A-M. - 1998. - 228 p. : portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba