icon-sitemap

Gražulis Juozas (Simanėliškių k.)

[gimė 1906 09 09 Simanėliškių k., Vilkaviškio aps. - 1985 12 05 Žiežmariuose] - poetas. Mokėsi Vilkaviškio g-joje, baigė mokytojų kursus. 1947 m. areštuotas ir nuteistas 25 metams, kalėjo Karagandos, Olžeraso ir kt. lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1956 m. Eiliuoti pradėjo g-joje. Pokario metais jo eilėraščiai plito nuorašais lageriuose ir Lietuvoje, juos dainavo partizanai ir kaliniai. Išleistas eilėraščių rink. „Prarastos dienos“ (1988, su kontrafakcine 1957 data) ir eilių bei poemų kn. „Mirties angelui praskridus“ (1995), „Vienišiaus keliu“ (2001).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001 (Vilnius: Vilspa). - 163, [1] p.
2.    Gražulis Juozas. Prieiga internete http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Gra%C5%BEulis_Juozas

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba