icon-sitemap

Herbačiauskas (Herbaczewski) Boleslovas Feliksas

[gimė 1875 06 19 Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. - 1943 05 30 Varšuvoje] - rašytojas. Baigęs Marijampolės g-ją, įstojo į Varšuvos kunigų seminariją, tačiau netrukus perėjo į universitetą, kur studijavo literatūrą ir filosofiją. Bendradarbiavo pogrindinėje spaudoje. Už pažangią veiklą buvo kalinamas. Rašė prozos, dramos kūrinius, eilėraščius. 190 m. išvertė į lenkų k. ir išleido liet. apsakymų rink. „Mloda Litwa“ („Jaunoji Lietuva“).

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba