icon-sitemap

Herbačiauskas (Herbaczewski) Juozapas Albinas

[gimė 1876 10 20 Lankeliškių k., Vilkaviškio aps. - 1944 12 03 Krokuvoje] - rašytojas. Mokėsi Marijampolės g-joje, vėliau Krokuvoje. 1904 m. su dailininku A. Varnu įsteigė Krokuvoje lietuvišką „Rūtos“ draugiją, kurį laiką buvo jos pirmininkas. Spaudoje daug rašė lietuvių ir lenkų santykių klausimais. Bendradarbiavo žurnaluose „Skaitymai“, „Baras“, „Pradai ir žygiai“, „Gaisai“ ir kt. Rašė lietuvių ir lenkų kalba, ankstyvąsias publikacijas dažniausiai pasirašinėdavo slap. Jaunutis Vienuolis. Knygoje „Lietuvos atgimimas ir Lenkijos idėja“ (Odrodzienie Litwy wobec idei Polskiej 1905 m.), esė rinkinyje „Erškėčių vainikas“ (1908) tyrė lietuvių kultūros raidą. Skleidė demonizmo, okultizmo idėjas (esė rinkinys „Dievo šypsenos“ 1929).

Parašė dramų (tragediją „Pasmerkimas“ Potępienie 1906, misteriją „Tyrų vienuolis“ 1930), apsakymų („Traukinio Nr. 13 nakties sonata“ 1930), dramatizuotų prozinių kūrinių („Lietuvos griuvėsių himnai“, „Genijaus meilė“, abu 1907, „XIII kapinynų simfonija“ 1925, literatūros kritikos (esė rinkiniai „Ir nevesk mūsų į pagundą“ I nie wódź nas na pokuszenie 1911, „Skausmo balsas“ Glos bólu 1912, „Amen“ 1914), straipsnių „Mūsų literatūros pagrindiniu klausimu“ 1928, „Vincas Krėvė - Mickevičius ir mūsų laikai“, „Mūsų gyvenimo kuriozai“, abu 1930).

Šaltiniai:
1.    Lietuvių literatūros enciklopedija/ [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001 (Vilnius: Vilspa). - 176 p.
2.    Herbačiauskas Juozapas Albinas. Prieiga internete http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/25-herbaciauskas-juozapas-albinas

Bibliografija:
1.    Herbačiauskas, Juozapas Albinas. Erškėčių vainikas: rinkt. proza, esė, kritika/ Juozapas Albinas Herbačiauskas; sudarė V. Daujotytė. - Vilnius: Vaga, 1992. - 443, [2] p.
2.    Herbačiauskas, Juozapas Albinas (1876-1944). Lietuvos atgimimas lenkiškosios idėjos atžvilgiu/ Juozapas Albinas Herbačiauskas ; iš lenkų kalbos vertė Andrius Konickis. - Vilnius: Regnum fondas, 2001 (Kaunas: Aušra). - 69, [2] p. : portr

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba