icon-sitemap

Januškevičienė - Vaitavičiūtė Regina

[gimė 1896 07 08 Masikvietiškių k., Vilkaviškio aps. - 1978 08 16] - rašytoja, dramaturgė, vertėja. 1909 - 1911 mokėsi „Saulės“ kursuose Kaune. 1914 m. išvyko į Peterburgą, dirbo saviveikliniuose liet. teatruose. 1919 - 1926 Maskvoje studijavo teatro meną , vaidino kino filmuose („Kelialapis į gyvenimą“ ir kt.). Parašė rusų ir lietuvių kalbomis pjesių („Mina padėta“, su N. Eku, 1927; „Kova“, su N. Hikmetu, 1928; „Negalima tylėti“, 1930 ir kt.), scenarijų („Kelialapis į gyvenimą“, su N. Eku ir A. Stolperiu, 1933; „Grunė Kornakova“, su N. Eku, 1934 ir kt.), rašė eilėraščius, išvertė į rusų k. J. Avyžiaus, P. Cvirkos, J. Marcinkevičiaus, I. Simonaitytės ir kt. liet. rašytojų prozos kūrinių.

Šaltiniai:
1.    Vanagas, Vytautas (1930-). Lietuvių rašytojų sąvadas/ Vytautas Vanagas. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. - 652, [1] p. - Vardyno r-klė: p. 211.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba