icon-sitemap

Jasulaitis Vytautas Albinas

[gimė 1915 04 28 Šapkinų k., Lankeliškių vls., Vilkaviškio aps.] - karininkas. Mokėsi Marijampolės marijonų g-joje. 1934 m. baigė Panevėžio berniukų g-ją ir įstojo į VDU Technikos fakulteto Technologijos skyrių. 1937 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1942 06 13 baigė VDU ir įgijo mechanikos inž. specialybę. 1941 - 1944 vokiečių okupacijos metais dirbo AB „Drobė“ fabriko inžinieriumi.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. T. 4 / [Vytautas Asevičius, Henrikas Butkus, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Sigitas Jegelevičius, Palmira Karevičiūtė, Laima Kazakevičienė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Justinas Noreika, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2004 (Vilnius : Spauda). - 69 p. : iliustr., faks., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)
2.    Jasulaitis Vytautas Albinas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?349

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba