icon-sitemap

Jucevičius Stasys

[gimė 1915 04 22 Serdokų k., Vilkaviškio aps. - 1987 08 10] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigęs Seinų „Žiburio“ g-ją Lazdijuose studijavo VDU Teisių fakultete. 1936 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą aktyviai dalyvavo LAF veikloje, palaikė ryšius su LAF Vilniaus štabu. 1944 10 07 kovojo su RA prie Sedos, vėliau pasitraukė į Vokietiją. 1948 12 03 emigravo į Kanadą, dirbo geležies kasyklose. Vėliau apsigyveno Toronte. Iki 1981 m. dirbo Toronto savivaldybėje. Mirė 1987 m., palaidotas Misisaugos šv. Jono lietuvių kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t.: iliustr., faks. T. 4 / [Vytautas Asevičius, Henrikas Butkus, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Sigitas Jegelevičius, Palmira Karevičiūtė, Laima Kazakevičienė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Justinas Noreika, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2004 (Vilnius : Spauda). - 91 p.: iliustr., faks., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba