icon-sitemap

Juodišius Leonas

[gimė 1907 09 14 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė g-ją ir vienerių metų pedagoginius kursus. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 12 31 pakeltas į leitenantus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo I pėst. pulke ir ėjo 2 kulkosvaidžių kuopos vado pareigas. Vokiečių okupacijos metais tarnavo LSD. Mirė Lietuvoje.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953/ [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t.: iliustr., faks., T. 4 / [Vytautas Asevičius, Henrikas Butkus, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Rita Dagienė, Danutė Ercmonienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Sigitas Jegelevičius, Palmira Karevičiūtė, Laima Kazakevičienė, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Justinas Noreika, Asta Reklaitytė, Algimantas Antanas Šalaviejus, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2004 (Vilnius: Spauda). - 100 p.: iliustr., faks., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba