icon-sitemap

Kairys Algirdas Stanislovas

[gimė 1932 05 13 Osijos k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] – Lietuvos kariuomenės veikėjas, dimisijos pulkininkas. 1955 m. baigė Riazanės pėstininkų karo mokyklą. 1967 – Maskvos M. Frunzės karo akademiją. Iki 1977 m. tarnavo SSRS ginkluotose pajėgose – būrio, kuopos vadas, junginio operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas, viršininkas. 1977 – 1987 dirbo Lietuvos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Centro komiteto pirmininko pavaduotoju Vilniuje. 1990 07 – 1992 03 LR Krašto apsaugos departamento 3 skyriaus viršininkas, štabo viršininko pavaduotojas.

Šaltiniai:
1.    Algirdas Stanislovas Kairys. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Stanislovas_Kairys

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba