icon-sitemap

Mačiokas Vincas

[gimė 1900 03 17 Gudelių k., Pilviškių vls., Marijampolės aps. (dabar Vilkaviškio r.) - 1927 07 16 Kaune] - karo lakūnas. 1914 m. baigė g-jos Marijampolėje 4 klases, mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų g-joje. 1920 10 17 baigė Karo mokyklą pėst. leitenanto laipsniu. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais. 1922 05 01 paskirtas III pėst. divizijos štabo komendantu, 1923 05 01 - 7 pėst. pulko 6 kuopos jaun. karininkas. 1924 09 19 perkeltas į Karo aviaciją. 1925 01 12 pakeltas į vyr. leitenantus. 1926 06 10 paskirtas I oro eskadrilės oro žvalgu. 1926 10 baigus aukštojo pilotažo kursą suteiktas karo lakūno vardas. 1927 07 16 aviakatastrofoje mirtinai sužeistas. Palaidotas Kauno m. kapinėse, jas naikinant perlaidotas Seniavos kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953 / [redakcinė komisija: pirmininkė - Birutė Kulnytė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. - t. : iliustr., faks. T. 5 / [Vytautas Asevičius, Algis Balaišis, Kazimieras Antanas Baršauskas, Henrikas Butkus, Rita Dagienė, Elona Grybauskienė, Vytautas Indrašius, Juozas Jankauskas, Vytautas Jasulaitis, Vanda Kazlauskienė, Stasys Knezys, Jūratė Margevičienė, Valdemaras Michalauskas, Vytautas Miliukas, Antanas Navaitis, Arūnas Ramonis, Asta Reklaitytė, Vytautas Zabielskas, Violeta Zabielskienė]. - 2005 (Vilnius: Spauda). – 123-124 p. : iliustr., portr.. - (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka).
2.    Mačiokas Vincas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?488

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba