Nešukaitytė - Malinauskienė Irena

[gimė 1931 04 18 Lygumų k., Alvito vls., Vilkaviškio aps.] - mokytoja, visuomenės veikėja. Mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje, VU. Kai gyvenimas pasidarė sunkus pradėjo eiliuoti. Rašė į spaudą apie „Tremtinio“ choro veiklą, sudarė jo istoriją. Jos „Daina apie Pagramantį“ išspausdinta to paties pavadinimo leidinyje, ji dainuojama įvairiomis progomis. Ji užrašė apie 300 liaudies dainų į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Užrašė daug politinių kalinių ir tremtinių atsiminimų. „Kraštotyros skaitinių“ serijos leidinėlyje „Pagramantis“ įdėti I. Malinauskienės užrašyti pagramantiškių prisiminimai „Mūsų buvo daug“, „Tai smagu buvo Pagramantyje“, „11 metų be Tėvynės“.

Šaltiniai:
1.    Kondratas, Benjaminas (1933-). Kūrėjų pėdsakais/ Benjaminas Kondratas. - Vilnius: Margi raštai, 2004-. - 2 kn.: iliustr.; 25 cm. - ISBN 9986-09-261-2, Kn. 6: Tauragė. - Vilnius: Karminas, 2010 (Vilnius: Karminas). – 175-176 p., [4] iliustr. lap.: iliustr.. - Asmenvardžių r-klė: p. 353-355