icon-sitemap

Okunis Tomas

[gimė 1878 03 07 Šelvių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1958 05 02 Bostone, MA] - inžinierius, visuomenės veikėjas. 1899 m. baigė Mintaujos g-ją (Latvija), 1903 m. Maskvos universiteto Fizikos - matematikos fakultetą. 1905 m. tobulinosi D. Britanijoje. 1908 m. baigęs Maskvos aukštąją technikos mokyklą ir įgijęs inžinieriaus specialybę, iki 1920 m. dirbo kelių, tiltų projektuotoju, statybų techniniu prižiūrėtoju, 1920 - 1924 Lietuvos pasiuntinybėje Maskvoje (rūpinosi Lietuvos turto iš Sov. Sąjungos grąžinimu). 1924 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Tautos pažangos, Lietuvos atgimimo draugijoms. Spaudoje rašė statybų klausimais. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Nuo 1949 m. gyveno JAV (Bostone).

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas/ grupės vadovė:Vilija Kneitienė; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t.: iliustr.. - (Pasaulio lietuviai). T.2: N-Ž. - 2002. - 51 p.: iliustr.
2.    Lietuvių enciklopedija. T.21: Oda – Pareiga. - 1960. - 544 p.
3.    Baužienė M. Taurėgs Švč. Trejybės bažnyčios bokšto atstatymas. Prieiga internete http://samogitia.mch.mii.lt/ZZ_2010_4/ZZ_2010_4_16_17.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba