icon-sitemap

Počas Vincas

[gimė 1909 04 19 Uosių k., Vilkaviškio aps. - 1994 11 04] - teisininkas, visuomenės veikėjas. 1928 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. Besimokydamas priklausė įvairioms organizacijoms: ateitininkams, skautams, šauliams ir buvo pavasarininkų kuopų steigimo žymus talkininkas. Baigęs g-ją studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete inžineriją. Tarnaudamas „Geležinio Vilko“ organizacijoje gavo stipendiją ir išvyko į Prancūziją, kur mokėsi prancūzų kalbos ir kartu studijavo inžineriją universitete. Praėjus kuriam laikui sunkiai susirgo, buvo skubiai išvežtas į Italiją, Turino miesto ligoninę. Jį stropiai globojo vietos jėzuitai. Pasveikęs, apie dvejus metus jėzuitų seminarijoje mokėsi teologijos ir filosofijos. Vėliau išvyko į Romą. Studijavo universitete teisės mokslus, nes čia gavo pragyvenimą ir finansinę paramą iš kunigų seminarijos. Gavęs žinią, kad mirė tėvas, grįžo į Lietuvą. Toliau studijavo Kaune. Baigęs teisę gavo tarnybą Aukščiausiojo Teismo rūmuose. Rusijos raudonajai armijai priartėjus prie prie Lietuvos, jis su savo šeima pasitraukė į Austriją. Karui pasibaigus persikėlė gyventi į Vokietiją. 1949 m. su šeima emigravo į JAV, tuojau įsijungė į lietuviškas organizacijas.

Šaltiniai:
1.    Santaka. – 1995, lapkr. 18, p. 4-5

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba