icon-sitemap

Runkevičius Jonas

[gimė 1902 05 18 Navininkų k., Vilkaviškio aps. - 1966 07 23 Vilniuje] - gydytojas, ftiziatras. 1919 m. išlaikęs egzaminus į trečiąją klasę, pradėjo mokytis Vilkaviškio „Žiburio“, vėliau - Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1925 m. įstojo į Kauno (dabar Vytauto Didžiojo) universiteto Medicinos fakultetą. 1933 m. baigęs universitetą, iki 1937 m. dirbo Kaune Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatorijoje gydytoju. 1937 - 1940 Draugijos kovai su tuberkulioze dr. K. Griniaus vardo sanatorijoje dirbo vyriausiuoju gydytoju. 1938 - 1939 tobulinosi Šveicarijos ir Suomijos tuberkuliozės gydymo įstaigose. 1945 m. Jonas Rinkevičius pradėjo dėstyti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Fakultetinės terapijos katedroje. 1945 - 1946 kartu vadovavo ir Sveikatos apsaugos ministerijos Tuberkuliozės skyriui. 1947 - 1949 - Medicinos fakulteto prodekanas.

Dėstydamas universitete, J. Runkevičius dirbo ir Respublikiniame tuberkuliozės mokslinio tyrimo institute Organizacinio - metodinio skyriaus vedėju. 1949 m. J. Runkevičius apgynė medicinos kandidato (dabar daktaro) disertaciją. 1953 m. Jonas Runkevičius paskirtas dirbti docentu. Iki paskutinės gyvenimo dienos jis dirbo mėgstamą gydytojo ir pedagogo darbą.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija / mokslinė redakcinė taryba J. Zinkus (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985-1988. - 4 t.: iliustr. T.3: Masaitis-Simno. - 1987. - 587 p.: iliustr.. - (įr.)
2.    Miežutavičiūtė V. Ftiziatrui Jonui Runkevičiui – 100 metų// Medicina, 2002, t. 38, nr. 10, p. 1038-1041 http://medicina.lsmuni.lt/med/0210/0210-13l.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba