icon-sitemap

Tamašauskas Česlovas Steponas

[gimė 1907 12 26 Alvito k., Vilkaviškio aps.] - statybos inžinierius. 1935 m. baigė VDU Technikos fakultetą. Dirbo Susisiekimo ministerijos Kelių valdyboje; 1937 - 1938 m. buvo Žemaičių plento statybos II ir III distancijų viršininkas, 1938 - 1941 - Sauskelių direkcijos kelių statybos viršininkas, vėliau direktorius. Energijos valdybos inžinierius architektas, Kauno miesto vyr. architektas. Kn. „Žemaičių plentas“ (1934 - 1939) vienas autorių. Pasitraukęs iš Lietuvos, kurį laiką gyveno Kempteno liet. stovykloje Vokietijoje. Buvo Lietuvių inžinierių sąjungos užsienyje centro valdybos narys, 1948 m. žrn. „Inžinieriaus kelias“ redaktorius. Apsigyvenęs JAV, nuo 1963 m. dirbo sanitarinių projektų kontrolieriumi ir kelių projektuotoju. Buvo ALIAS (1958 centro vicepirmininkas), BALFo, ALTS narys, veikė JAV LB. Dalyvavo archit. konkursuose (laimėjo II premiją už S. Kairio antkapinio paminklo projektą). Apdovanotas LDK Gedimino ordinu.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas / grupės vadovė: Vilija Kneitienė ; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t. : iliustr.. - (Pasaulio lietuviai). - ISBN 5-420-01415-7 (įr.), T.2 : N-Ž. - 2002. - 615,[1] p. : iliustr., p. 373.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba