icon-sitemap

Vaišnys Juozas

[gimė 1909 07 11 Suvalkų k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Baigė g-ją, studijavo Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. Nuo 1928 11 09 LŠS narys. 1931 10 29 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba