icon-sitemap

Virškevičius (Virškus) Juozas

[gimė 1905 01 13 Pūstapėdžių k., Vilkaviškio vls. ir aps. - 1986 04 24] - inžinierius, Lietuvos kariuomenės karininkas. 1918 - 1922 mokėsi ir baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-jos 4 klases. 1928 m. baigė Kauno aukštesn. technikos mokyklą. 1930 10 25 baigė Karo mokyklą inžinerijos leitenanto laipsniu. Tarnaudamas Radviliškio g-joje dėstė karinį rengimą, buvo Radviliškio skautų Vytauto Didžiojo draugovės vadovas globėjas. 1938 11 23 pakeltas į kapitonus. 1939 10 paskirtas Vilniaus geležinkelių apsaugos kuopos vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tarnavo ryšių karininku tarp Lietuvos ir RA dalinių Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje. Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos pionierių bataliono mokyklos viršininku. 1941 09 01 paskirtas Geležinkelių valdybos Radviliškio ruožo garvežių ir vagonų dirbtuvių viršininku. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV, iki 1970 m. dirbo „General Motors“ automobilių bendrovėje projektavimo skyriuje. Apdovanotas ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1935).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba