icon-sitemap

Vosylius Vincas

[gimė 1889 10 06 Majoriškių k., Vilkaviškio aps.] - JAV lietuvių visuomenės veikėjas. 1910 m. išvyko į JAV, dirbo Liet. socialistų sąjungoje, Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijoje, Liet. darbininkų susivienijime ir kitose liet. organizacijose. Nuo 1919 m. gyveno Čikagoje. 1920 m. su kitais suorganizavo laikraštį „Vilnis“ ir dirbo jo spaustuvėje.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba