icon-sitemap

Žemaitienė - Bendoraitytė Uršulė

[gimė 1890 02 01 Šukių k., Vilkaviškio aps. - 1971 04 09 Čikagoje, IL] - tautosakininkė, visuomenės veikėja. Nuo 1914 m. gyveno JAV. Aktyviai dalyvavo Čikagos lietuvių gyvenime. Dr. J. Baliui ir kt. padainavo apie 300 dainų, pateikė daug kitos tautosakos. Daugiau kaip 50 jos dainų J. Balys paskelbė kn. „Lietuvių dainos Amerikoje“ (1958). Su J. Balio pagalba „Drauge“ (1952) išspausdino pasakojimą apie Užnemunės gyvenimą prieš I pasaul. karą. Atskira knygele išleistas jos pasakojimas „Suvalkiečių vestuvės“ (1953), „Aiduose“ išspausdintas pasakojimas „Lino istorija“ (1962, parengė J. Balys).

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai : biografijų žinynas / grupės vadovė: Vilija Kneitienė ; redaktoriai: Antanas Balašaitis…[et. al.]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998-. - 2 t. : iliustr. - (Pasaulio lietuviai). - ISBN 5-420-01415-7 (įr.), T.2 : N-Ž. - 2002. - 615,[1] p. : iliustr., p. 530.
2.    Rupeikienė E. Tarptautines moters dienos minėjimui Lietuvoje – 100 metų. Įžymios Vilkaviškio krašto moterys. 2014. Prieiga internete http://suduvis.lt/2014/03/08/tarptautines-moters-dienos-minejimui-lietuvoje-100-met-izymios-vilkaviskio-krasto-moterys/

Susiję objektai
Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba