icon-sitemap

Žemaitis Jurgis Kęstutis

[gimė 1878 04 14 Serdokų k., Vilkaviškio vls. ir aps. – 1928 Ūdrijoje] – kunigas. Mokėsi savo kaimo pradžios mokykloje, Vilkaviškio gimnazijoje. Nuo 1896 m. studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Paskirtas vikaru į Pilviškius. 1906 m. – Sintautuose, nuo 1909 m. – Seinų katedros vikaras ir seminarijos ekonomas. 1912 m. – Teolino klebonas. Baigiantis I Pasauliniam karui sugrįžo į Lietuvą. Vikaravo Šunskuose, nuo 1921 m. klebonavo Ūdrijoje, čia išgelbėjo bažnyčios turtą nuo gaisro, pastatė bažnyčią, sutvarkė iširusius parapijos reikalus. Kunigas – S. Nėries dėdė, ji pas jį vasaromis atostogaudavo.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba