icon-sitemap

Žvingila Vincas

[gimė 1913 01 28 Vaičlaukio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. - 2003 04 10 ] - liaudies meistras. Tris žiemas lankė Paežerių pradžios mokyklą, o vasaromis ganė gyvulius. Būdamas 15 metų pradėjo mokytis siuvėjo amato pas vietinį meistrą, vėliau 3 metus tobulinosi Marijampolėje. 1937 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Grįžęs apsigyveno Kaune, vedė, persikėlė gyventi į Bartninkus (Vilkaviškio r.), ten nusipirko parduotuvę. Per II pasaul. karą išvežtas priverstiniams darbams į Vokietiją, vėliau mobilizuotas į Raudonąją armiją. Nuo 1948 m. gyveno Vilkaviškyje, dirbo siuvėju. 1962 m. išėjo į pensiją ir pradėjo drožinėti. Pirmą kartą parodoje dalyvavo 1976 m. Vilkaviškyje. Respublikinės liaudies dailės parodos 1977 m. dalyvis. Tais metais jam pirmajam Vilkaviškio krašte buvo suteiktas liaudies meistro vardas. 1979 m. priimtas į liaudies meno draugiją. Dalyvavo daugelyje parodų. Sukūrė keletą koplytstulpių, antkapinių paminklų, kryžių, pastatytų kaimo kryžkelėse, siužetinių skulptūrų.

Šaltiniai:
1.    Skinkienė, Nijolė. Medinukais padabinęs laukus ir namus / Nijolė Skinkienė. - Iliustr. - Netektis // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2003, bal. 15, p. 3.
2.    Sūduvos krašto drožyba, skulptūra, kryždirbystė/ [sudarytojas Algimantas Sakalauskas]. - Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2006 (Kaunas: Aušra). - 135 p.: iliustr., portr.; 23 cm. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-418-40-2
3.    Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai/ [sudarytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė; dailininkė Agnė Beinaravičiūtė]. - Vilkaviškis: Vilkaviškio krašto muziejus, 2007 (Vilnius: UAB "Logotipas"). - 142 p.: iliustr. - Bibliogr.: p. 142. - ISBN 978-9955-422-44-0

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba