icon-sitemap

Žvingilas Antanas

[gimė 1870 Matuliškių k.,Vilkaviškio aps. - 1955 12 29 Jewett City, Conn] - visuomenės veikėjas. 1891 m. atvyko į JAV ir po kiek laiko įkūrė spaustuvę Lawrence, Mass., kurią vėliau perkėlė į Bostoną. Čia jis 1905 m. pradėjo leisti savaitraštį „Keleivį“, kurį 1908 m. rudenį perleido St. Michelsonui su J. Gegužiu.

Šaltiniai:
1.    Greičiausias pamokintojas angliškos kalbos / [sudarė Antanas Žvingilas]. - 3-ioji laida. - 1910. - 78 p. Prieiga internete http://www.europeana.eu/portal/lt/record/2021803/recordDescription_LNB_C1R0000038126.html
2.    Keleivis (laikraštis). Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Keleivis_(laikra%C5%A1tis)
3.    Raguotis B. Amerikos lietuviškos spaustuvės ir spaustuvininkai (1874-1919)// Žurnalistikos tyrimai. 2015. Nr. 9, p. 122-148. Prieiga internete http://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/article/download/8799/6540

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba