Aleksaitė - Baliūnienė Domicelė

[gimė 1864 Šūklių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. – 1930 08 15 ten pat, palaidota Kudirkos Naumiesčio kapinėse (Šakių r.)] – valstietė, knygnešė. Liet spaudą platino savo apylinkėse nuo 1890 m. Dirbo drauge su vyru knygnešiu Jurgiu Baliūnu: padėdavo slėpti knygnešių atneštą spaudą, pasikrovusi į vežimą nuveždavo nurodytais adresais.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr. ; 26 cm.
2.    Kybartai: Lieponos-Širvintos parubežės vietovaldų istorinė apybraiža/ Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2012. - 335, [1] p.