icon-sitemap

Vabalas Baltramiejus

[gimė apie 1868 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1914 Pirmajame pasauliniame kare] – gydytojas, varpininkas, knygnešių rėmėjas. 1887 m. baigė Marijampolės g-ją ir įstojo į Varšuvos universiteto Medicinos fakultetą, baigė 1892 m. Dirbo Varšuvoje okulistu. Buvo vienas iš Lietuvių studentų draugijos steigėjų Varšuvoje (1888). Dalyvavo varpininkų suvažiavimuose, bet į spaudos bendradarbius neįsitraukė. Rėmė liet. spaudą pinigais. Mirė Rusijoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius : Standartų sp.) 278, [2] p. : iliustr., portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba