icon-sitemap

Vaičaitis Vincas (Vincentas)

[kilęs iš Ožkabalių k., Vilkaviškio r.] – tautosakos rinkėjas, liet. spaudos platintojas. Susirašinėjo su J. Basanavičiumi, P. Kriaučiūnu, J. Mikšu, J. Šliūpu, E. Volteriu. Gyvendamas Ožkabaliuose rinko tautosaką. Apie 1870 – 1876 surinktus 182 dainų tekstus perdavė J. Basanavičiui. Bendradarbiavo „Aušroje“, rūpinosi „Aušros“ platinimu, lietuvių kalbos likimu. Rengė lietuvių etimologijos žodyną, kurio pluoštelis rankraščių yra išlikęs iki mūsų dienų.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: 2-oji knyga: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Lietuvos knygnešio draugija; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos kultūros taryba. - Vilnius: "Diemedžio" draugija, 2014 (Vilnius : Standartų sp.) 278, [2] p.: iliustr., portr.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba