Viltrakis Motiejus

[gimė 1865 Rudžių k., Augalų vls., Vilkaviškio aps. – 1944 01 19 Vilkaviškyje] – knygnešys. Liet. spaudą platinti pradėjo 1892 m., kai atitarnavęs rusų kariuomenėje apsigyveno Kudirkos Naumiestyje (Šakių r.). Vertėsi fotografo ir knygnešio amatu. Namuose buvo įsirengęs iš M. Lietuvos parsigabendamas liet. spaudos slėptuvę – sandėlį. Tarnaudamas rusų kariuomenėje buvo gavęs medicinos felčerio laipsnį. 1893 m. gavo felčerio tarnybą prie Vilkaviškio aps. gydytojo. Gyvendamas Vilkaviškyje toliau tęsė liet. spaudos platinimą. Iš jo liet. spaudos imdavo knygnešiai Juozas Navickas, Navicko sesuo Mičiulienė, Juozas Rimša ir kt. Daug spaudos nunešdavo 1892 – 1895 Vilkaviškyje dirbusiam gydytojui Petrui Matulaičiui.

Šaltiniai:
1.    Kaluškevičius, Benjaminas Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas]/ Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius; Lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, Lietuvos literatūros ir meno archyvas. - Vilnius: Diemedis, 2004 (Vilnius: Vilniaus spauda) 670, [1] p. : iliustr., portr. ; 26 cm