icon-sitemap

Arminas Antanas

[gimė 1896 01 14 Moliuškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps. (tiesa, viename jo ranka pildytame dokumente įrašyta kita gimimo data ir vieta – 1896 02 14, Lankeliškiai] –mokytojas, finansininkas, tautininkas. Baigęs Lankeliškių pradinę mokyklą, mokėsi Marijampolės ir Vilkaviškio gimnazijose. 1914 m. įstojo į Maskvos universitetą, kur studijavo Istorijos – filosofijos fakultete. 1915 m. vasarą gyveno Vilniuje ir darbavosi Lietuvių draugijoje nukentėjusiems nuo karo šelpti. Mokytojavo Marijampolės, Kauno gimnazijose. 1921 -1922 m. tarnavo Lietuvos prekybos ir pramonės banke. Išvyko studijuoti Paryžiaus aukštojoje komercijos mokykloje, kur įgijo retą finansų matematikos specialybę. Dirbo Kybartų gimnazijos specialiųjų dalykų mokytoju, vėliau tapo Tauragės aukštesniosios komercinės mokyklos direktoriumi, vadovavo Šiaulių berniukų gimnazijai. 1927 m. buvo Centralinio ūkininkų banko valdybos narys, nors išdėstyta A.Armino biografija kelia dėl to nemažai abejonių. 1933 – 1936 m. būdamas bedarbiu, parašė mokomąsias priemones „Finansų matematika“, „Gyvybės draudimas“, „Prekybos skaičiavimai“.

Šiuos kursus vėliau dėstė Prekybos institute Klaipėdoje. 1936 m. pradžioje buvo priimtas Finansų ministerijos Finansų departamento referentu. Dalyvavo įvairių akcinių bendrovių susirinkimuose, įvairiausiose komisijose. 1938 m. paskirtas Paskolų skyriaus referentu. 1933 m. apdovanotas DLK Gedimino II laipsnio ordinu. 1941 m. birželio 14 d. A. Arminas suimtas ir su šeima išvežtas. Jo žmona buvo mokytoja, 1928 m. juos sutuokė J. Tumas – Vaižgantas. Tolesnis A. Armino ir jo šeimos likimas nežinomas.

Šaltiniai:
1.    Terleckas, Vladas (1939-). Lietuvos bankininkai: gyvenimų ir darbų pėdsakai, [Lietuvos banko1918-1940 / Vladas Terleckas. - Vilnius: [Lietuvos banko Leidybos ir poligrafijos sk.], 2001.
2.    Lietuvos bankininkai. Prieiga internete http://gid.lt/istorija/lietuvos-bankininkai

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba