icon-sitemap

Cieplickas Jonas

[gimė 1911 09 22 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos mokyklą. 1934 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu. Nuo 1937 11 01 ginklų dirbtuvių tarnautojas, nuo 1938 11 01 - medžiagų sandėlio raštininkas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba