icon-sitemap

Čegys Algirdas Jonas

[gimė 1942 11 19 Arminų k., Vilkaviškio aps.] – inžinierius. Vidurinę mokyklą lankė Arminuose. Ją baigęs įstojo į Kauno politechnikos instituto Kelių skyrių. Institute dar dirbo ir kelių laboratorijoje. 1967 m. baigęs institutą įgijo automobilių kelių inžinieriaus kvalifikaciją ir buvo paskirtas į Šiaulių IV-ąją kelių statybos valdybą. Šioje valdyboje pradėjo dirbti 1968 m. Šiaulių- Pasvalio kelių meistru. Tais pačiais metais buvo paskirtas darbų vykdytoju. 1971 m. tapo vyriausiuoju darbų vykdytoju. Žymesni to meto darbų objektai – Radviliškio – Šeduvos ir Karčiamos – Šaukoto keliai. 1975 m. pradžioje paskirtas Gamybinio techninio skyriaus viršininku, o 1979 m. – valdybos viršininko pavaduotoju. Nuo 1991 m. dirbo privatizuotos AB „Šiaulių plentas“ komercijos reikalų direktoriumi, o 2002 – 2007 antrose pareigose ūkio bendrijos „Raudstatos“ konsorciumo, į kurį susibūrė septynios statybinio profilio įmonės, direktoriumi. Po 2008 metų reorganizacijos buvo paskirtas UAB „Šiaulių plento grupės“ projektų direktoriumi. Apdovanotas „Garbės kelininko“ ženklu ir įvairiais medaliais bei garbės raštais.

Šaltiniai:
1.    Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas/ Asociacija "Lietuvos keliai". - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai" [i.e. E. Palšaitis], 2002- kn.: portr.; 22 cm.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba