icon-sitemap

Černauskas Juozas (slap. Gintaras, Žaibas)

[gimė 1917 06 05 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1978 05 10 Intoje] - Lietuvos kariuomenės veikėjas.
1938 m. baigus Marijampolės g-ją pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 9 pėst. pulke Marijampolėje, tarnybą baigė puskarininkiu. Antrosios sovietinės okupacijos metu 1945 07 su broliu Leonu išėjo partizanauti. 1945 07 - 1946 Tauro apygardos Vytauto rinktinės vado adjutantas, redagavo partizanų laikraštį „Laisvės žvalgas“. 1948 06 29 nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. 1958 10 08 paleistas be teisės grįžti į Lietuvą. Mirė Intoje. 1997 10 05 palaikai parvežti į Lietuvą ir palaidoti senosiose Marijampolės kapinėse. 2002 05 14 pripažintas kariu savanoriu ir 2002 05 14 suteiktas leitenanto laipsnis (po mirties).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 6: . - 2006. - 383, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba